... هنگام رانندگی ...

خانم ها 

... بنزین را چک می کنند .

... روغن ماشین را چک می کنند .

... ترمز دستی را پائین می کشند .

... با سرعت مطمئنه حرکت می کنند .

... پشت چراغ قرمز می ایستند .

... به عابر پیاده احترام می گذارند .

آقایان

... وسط راه بنزین تمام می کنند .

... وقتی دود از لاستیک هایشان بلند شد ٬ بیاد می آورند که ترمز دستی را نکشیده اند .

... چراغ قرمز را مهمترین معضل اتلاف وقت و عمر می دانند .

... عابر پیاده را موجودی مزاحم و مختل کننده عبور و مرور می دانند .

... و از همه مهمتر بوق را بعد از برق مهمترین اختراع بشر می دانند .

... هنگام صرف غذا ...

خانم ها

... مرتب پشت میز می نشینند .

... مقدار کمی غذا می کشند .

... به آرامی غذا می خورند .

... تنها نوک قاشق را در دهان می کنند .

آقایان

... تا جایی که بشقاب جا دارد غذا می کشند .

... به سرعت غذا را می بلعند ٬ در حالی که قاشق را تا دسته در دهان می کنند .

... صدای برخورد قاشق با دندان هایشان موسیقی گوش نوازی است .

... بعد از دو بار پر کردن بشقاب ٬ بالاخره کمی سیر می شوند .

... هنگام مهمانی رفتن ...

خانم ها 

... لباس نو می خرند .

... حمام می کنند و لباس هایشان را اتو می کنند .

... با دقت آرایش می کنند .

... بهترین عطر را استفاده می کنند .

... با دقت خود را در آینه نگاه می کنند .

... و بالاخره رضایت می دهند که خوشگلند .

آقایان

... از یک ساعت قبل حاضرند و الان روی مبل خوابشان برده .

... در پایان یک روز خسته کننده ...

خانم ها

... ظرف ها را می شویند .

... آشپزخانه را تی می کشند .

... غذای فردا را در یخچال می گذارند .

... چراغ ها را خاموش می کنند .

... کمی مطالعه می کنند .

... می خوابند .

آقایان

... بعد از اینکه چای خوردند چای می خورند .

... کمب با چشمان خواب آلود تلویزیون نگاه می کنند .

... بعد از اینکه دو سه بار کنترل تلویزیون از دستشان به زمین افتاد ...

... تلویزیون را خاموش کرده و به سمت رختخواب می روند و بدون اینکه رو تختی را بردارند می خوابند .

 
تاریخ : یکشنبه 20 اسفند 1396 | 10:30 قبل از ظهر | نویسنده : مهـــد๓คђ๔เรیـــس | نظرات()