تبلیغات
Girls Palace O_o - ... زندگــــــــــــــی ...
... زندگــــــــــــــی ...


زندگــــ ـــی ، ارزش آنــ ــرا دارد که به آن فکـر کنــ ــی

زندگـــ ـــی ، ارزش آنرا دارد که ببویـــ ـــی اش چوگل ، که بنوشـــ ــی اش چو شــ ــهد

زندگـــ ـــی ، بغض فـروخــ ــورده نیســ ــت

زندگـــ ـــی ، داغ جگــــ ــــر گـــوشه نیســ ــت

زندگـــ ــــی ، لحظه دیدار گلــــ ــی خفته در گهــــــ ــواره اســ ــت

زندگــ ــــی ، شوق تبسم بــ ــه لب خشکیده اســ ـــت

زندگـــ ـــی ، جـــرعه آبی است بــــ ـه هنگامه ظهـــ ــــر در بیابانــ ــی داغ
 
زندگـــ ـــی ، دست نوازش بــ ـــه ســر نوزادی اســـ ــت

زندگــــ ــی ، لحظه دیدار بـــ ــه هنگامــــ ـــه یاس

زندگـــ ـــی ، تکیه زدن بـــ ـــر یــار اســـ ــت

زندگـــ ـــی ، چشمه جــوشـــ ــــان صفا و پاکـــی اســـ ــــت

زندگــــ ــــی ، مـــوهبت عرضـــ ــه شده بـــ ــر من انسان خاکـــی اســـ ــت

زندگــــ ــــی ، قطعه ســرودی زیباســـ ـــت که چکاوک خوانـــ ـــد

کـــ ــه به وجدت آرد به ســـــ ـــــرشاخه امید و رجـــ ــا

زندگــــ ــــی ، راز فـروزندگـــ ــــی خورشید اســـ ــــت

زندگــــ ـــی ، اوج درخشندگـــــ ــــی مهتــاب اســــ ــت

زندگــــ ــــی ، شاخه گلی در دســـ ـــت است که بدان عشـــ ــق سراپا مست اســ ــت

زندگــــ ـــی ، طعــم خوش زیستـــ ـــن است ، شور عشقـــ ــی برانگیختن اســ ــت

زندگــــ ــی ، درک چرا بودن اســـ ــت ، گام زدن در ره آســ ــــودن است

زندگــــ ـــی ، مزه طعم شکـــ ـــلات به مذاق طفل اســــ ــــت
 
بــــ ــــه ، چقدر شیـــریــــــ ـــــن است

زندگـــــ ـــی ، خاطــــره یک شـــ ـــب خوش ، زیـــر نـــ ــور مهتاب 

روی یک نیمکـــ ــت چـــوبی سبـــز ، ثبت در سینـــ ــــــه است

زندگـــ ـــی ، خانه تکانی اســـ ــت . هر از چندگاهــ ـــ-ی از غبار انـــ ـــدوه

زندگـــ ـــی ، گـوش سپردن بـــ ـــه اذان صبح اســـ ـــت که نوید صبــــ ـــح است

زندگـــ ـــــی ، گاه شده اســـ ـــت خوش نیاید بـــ ـــه مذاق

زندگــــ ــــی گاه شده اســــ ـــت که برد بیراهـــ ـــم

زندگـــ ـــــی ، هر چه که هست ، طعـــــ ــــم خوبی دارد ، رنگ خوبـــــ ـــــی دارد

زندگـــ ـــی را باید ، قدر بدانیـــ ـــم همه
 
 
 
 
 
[ یکشنبه 20 اسفند 1396 ] [ 10:05 قبل از ظهر ] [ مهـــد๓คђ๔เรیـــس ] [ نظرات () ]
آخــریــن مــطـالــب