تبلیغات
Girls Palace O_o - ... ساده ...
... ساده ...

 

かわいい のデコメ絵文字... ساده باش ... かわいい のデコメ絵文字


かわいい のデコメ絵文字 ... اما ساده قضاوت نکن نیمه پنهان آدم ها را ...かわいい のデコメ絵文字


かわいい のデコメ絵文字... ساده زندگی کن ...かわいい のデコメ絵文字


かわいい のデコメ絵文字... اما ساده عبور نکن از دنیایی که فقط یکبار تجربه اش میکنی ...かわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字... ساده لبخند بزن ...かわいい のデコメ絵文字


かわいい のデコメ絵文字... اما ساده لبخند نزن به کسی که عمق معنایش را نمیفهمی ...かわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字... ساده بازگرد ...かわいい のデコメ絵文字


かわいい のデコメ絵文字... اما ساده بازنگرد به دنیای کسی که به زخم زدنت عادت کرده ...かわいい のデコメ絵文字

かわいい のデコメ絵文字 و به یاد داشته باش :かわいい のデコメ絵文字


かわいい のデコメ絵文字... هیچکس ارزش زانو زدن و شکسته شدن ارزش هایت را ندارد ...かわいい のデコメ絵文字


かわいい のデコメ絵文字... گاهی خودت را زندگی کن ...かわいい のデコメ絵文字

  

 

[ یکشنبه 20 اسفند 1396 ] [ 09:53 قبل از ظهر ] [ مهـــد๓คђ๔เรیـــس ] [ نظرات () ]
آخرین مطالب